TUSSENVERKIESING: BEHEERLIGGAAM DINSDAG, 10 MEI 2016:

U word vriendelik herinner aan die Beheerliggaamverkiesing wat gaan plaasvind op Dinsdag, 10 Mei 2016 om 18:00 in die skoolsaal. Tydens die vorige vergadering gehou op 26 April 2016 is daar ses ouerlede genomineer en is die nominasies ook gesluit. Volgens die Wet moet daar 9 ouerlede tot die Beheerliggaam verkies word en tans is daar twee vakatures beskikbaar.
Tydens die vergadering van die 10 Mei 2016 sal die genomineerdes geleentheid kry om hulleself voor te stel, waarna die ouers dan sal oorgaan tot die verkiesing van die Beheerliggaam. Registrasie vir hierdie opvolgvergadering sal vanaf 17:30 in aanvang neem. Dit is belangrik om u identiteitsdokument/bestuurslisensie tydens registrasie te toon, want slegs geregistreerde ouerlede mag deelneem aan die verkiesing.
Sou dit nie moontlik wees vir een of albei ouers om die vergadering by te woon nie, kan u, deur ‘n volmagvorm te voltooi, u gade of iemand anders volmag gee om namens u te stem. Volmagvorms is by die skoolkantoor, sowel as by u kind se voogonderwyser beskikbaar.
Die belangrikheid van hierdie vergadering spreek vanself en daarom is dit belangrik dat genoeg ouers teenwoordig sal wees om die persone van hulle keuse op die beheerliggaam te verkies.
Ek wil u dus weer baie dringend uitnooi na hierdie spesiale geleentheid en terselfdertyd u ook uitnooi om enige navrae met mnr. T. Cilliers van Hoërskool Montana op te neem.

Vriendelike groete

R. GEYER
VERKIESINGSBEAMPTE

Welkom in Montieland

‘n plek waar JY gelukkig kan wees!

MEER OOR ONS

* Die skool waar dit belangrik is dat elke leerder GELUKKIG is en ontwikkel tot volle potensiaal * Die skool waar elke leerder geleentheid kry om te GROEI en te presteer volgens vermoë * Die skool waar leerders KWALITEIT onderrig ontvang * Die skool waar almal mekaar met RESPEK en vriendelikheid behandel

Dit is dinge wat ‘n werklikheid is by Hoërskool Montana en waartoe ons ons met trots beywer. Ons glo verder daarin dat in elke kind ‘n wêreld vol potensiaal opgesluit is – wat ontgin word wanneer daardie  kind aanvaarding ervaar en weet dat daar mense is wat in hom/haar glo. Ons beywer ons om elke leerder spesiaal en waardig te laat voel deur liefde, respek en aanvaarding.

LEES MEER

NUUTSTE NUUS

Lees hier vir al die gebeure van ons skool.

KOMMUNIKEERDER

Dié gee u toegang tot alles wat by ons skool gebeur – nuus, prestasies, die kalender, foto’s, toets- of eksamen-roosters, die afbakening van leerwerk,  huiswerk, belangrike dokumente van die skool,  waarskuwingsboodskappe wat onmiddelik op u skerm verskyn, ens.

Borge en Montie-Vriende:

Besoek gerus hul webtuiste/inligting deur slegs op hul logo te klik: