@hsmontana

*Hierdie is die hoof facebookblad van Hoërskool Montana.

@montiesinaksie

*Hierdie is die alternatiewe facebookblad vir programme, uitslae, ens. van alle aktiwiteite.

ADVERTEERDERS:

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015

BAIE DANKIE AAN ONS BORGE:

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa)

 

Subscribe To Receive Our Newsletter!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our school, Hoërskool Montana

You have Successfully Subscribed!