012 548 0160 hsmontana@global.co.za
BAIE DANKIE, MONUSOL FUEL SOLUTIONS
Baie dankie, Monusol Fuel Solutions vir die afslag wat julle gee op brandstof vir die Montie-voertuie. Dit word hoog op prys gestel!