BEVORDERINGSVEREISTES

Assesseringskaal /Assessment scale:
7. 80 – 100%
6. 70 – 79%
5. 60 – 69%
4. 50 – 59%
3. 40 – 49%
2. 30 – 39%
1. 0 – 29%

Slaagvereistes graad 9
40% in een taal
40% in Wiskunde
30% in ander taal
40% in ander leerareas

Promotion requirements for grade 9
40% in one language
40% in mathematics
30% in other language
40% in other learning areas

Slaagvereistes graad 10 – 12
40% in drie vakke waarvan een die huistaal moet wees.
30% in 3 ander vakke
Dit is verpligtend dat ‘n leerder ‘n portefeulje vir alle vakke indien om bevorder te kan word.

Promotion required for grade 10 – 12
40% in three subjects, one of which must be the home language.
30% in three other subjects
It is compulsory for ‘n learner to submit a portfolio for each subject in order to be promoted.

Olimpiades
Montana Hoërskool bied verskeie geleenthede vir leerders om ook op akademiese gebied met ander skole kragte te mee. Puik prestasies is al behaal en leerders skryf elke jaar in groot getalle in:

Miniquiz wetenskapsvrae
Wetenskap olimpiade
Afrikaans-ekspo
Inligtingstegnologie olimpiade
Wiskunde olimpiades
Wêreldkennis olimpiade
Verbruikerstudies olimpiade
Verbruikerstudies uitdaging
Gauteng-noord wetenskap ekspo

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa)

Shares
Share This