012 548 0160 hsmontana@global.co.za

Vakkeuses:

Graad 8 en Graad 9

As gevolg van die feit dat gr 8-leerders vanaf 2001 deel geword het van UGO (Uitkomsgebaseerde Onderwys) is daar nie meer keusevakke nie, maar wel die 8 verpligte leerareas.

Die leerareas sien soos volg daar uit:

 1. Tale en kommunikasie (Afrikaans en Engels)
 2. Wiskundige Wetenskappe (Wiskunde)
 3. Natuurwetenskappe (Wetenskap en Biologie)
 4. Mens- en Sosiale Wetenskappe (Geografie en Geskiedenis)
 5. Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe (Bedryfsekonomie, Rekeningkunde)
 6. Tegnologie (Bedryfskennis en Huishoudkunde)
 7. Kuns en Kultuur (Musiek, Danse, Kuns)
 8. Lewensoriëntering (Loopbaanoriëntering)

Graad 10 en 11

Groep A: Verpligte vakke

 • Amptelike Eerste Addisionele Taal
 • Amptelike Primêre Taal
 • Wiskunde / Wiskunde Geletterdheid / Tegniese Wiskunde
 • Lewensoriëntering

Groep B: 3 Keuse Vakke

 • Verbruikerstudies
 • Toerisme
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Lewenswetenskappe
 • Fisiese Wetenskappe
 • Tegniese Wetenskappe
 • Elektriese Tegnologie
 • Ingenieursgrafika en -ontwerp
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Siviele Tegnologie
 • Visuele Kunste
 • Inligtingstegnologie
 • Drama
 • Geskiedenis
 • Ekonomie
 • Geografie

 

Voorwaardes vir die kies van die volgende vakke:

Om Fisiese Wetenskap of Rekeningkunde as vak te neem, moet wiskunde ook geneem word!

Tegniese studierigtings vir ingeneurs

Fisiese Wetenskappe en Wiskunde en Siviele/Elektriese Tegnologie en Ingeneursgrafika en Ontwerp as ‘n pakket neem.

Tegniese studierigtings vir ambagde

Tegniese Wetenskap en Tegniese Wiskunde en Ingeneursgrafika en Ontwerp en Siviele/Elektriese Tegnologie as ‘n pakket neem.

 

Graad 12

Die leerders kan hulle vakke kies binne een van die volgende studierigtings:

 • Algemene studierigting
 • Geesteswetenskaplike studierigting
 • Ekonomieswetenskaplike studierigting
 • Natuurwetenskaplike studierigting
 • Tegniese studierigting

‘n Keusevak kan alleen aangebied word indien die belangstelling groot genoeg is (30 leerders). Daar is heelwat vakke wat deeltyds deur kandidate geneem word en waarvoor leerders akademiese erkenning ontvang.

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015-2022

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa) 

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169