CHEERLEADING

Cheerleading is ‘n spansport.  Die atlete word geleer om in spanverband deel te neem.  Elkeen het sy plek in die sport, van gymnaste tot die atleet wat geen ondervinding het nie. Die atlete word dan geleer om hulle sterkpunte uit te bring en so vorm ‘n wenspan met verskillende talente.  Dit is ‘n sport waar disipline belangrik is.  Elke atleet bou selfvertroue, uithouvermoeë, en daar vorm dus die hegste familie.
Cheerleading bestaan uit die volgende:
  • Base
  • Spotter
  • Flyer
  • Tuimelaars
Elke atleet se funksie is belangrik. Geen “stunt” kan in die lug gaan as die ander een nie ook ‘n deel daarin het nie.
Die roetines wissel van 60 sekondes tot 3 min, waarvan daar verskillende “stunts” gedoen word en dit sluit ook tuimel in.
Cheerleading het vir die eerste keer ‘n nationale sport geword in 2012. In Suid-Afrika is dit een van die vinnigste groeiende sportsoorte.

Ons sien uit om te sien hoe julle Montana Cheerleading se staande prestasies gaan verbeter.

Organiseerder: Mev. M. Bezuidenhout

KALENDER

CHEERLEADING FOTOS

[espro-slider id=8524]