012 548 0160 hsmontana@global.co.za

NETBAL

Selekteer ons borge se logo en besoek hul webtuiste vir meer inligting!

 

Monties Netbal kweek gesonde kompetisiegees. Norme en waardes wat in erekode verwat is, moet beklemtoon word deur goeie sportsmansgees na te streef. Monties netbal het 0/14 A,B,C tot ‘n 1ste span! Ons neem in die “Diamond League” deel, asook aan die PUK-reeks om sodoende die sport te verbeter.

SKOOLKALENDER

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015

BAIE DANKIE AAN ONS BORGE:

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa)

 

Shares
Share This