• Welkom in Montieland, 'n plek waar JY gelukkig kan wees!Aansoek om toelating

Hier is die afrikaanse weergawe van die aansoekvorm:

Aansoekvorm 2016 (.pdf)

Hier is die engelse weergawe van die aansoekvorm:

Application Form 2016

 

Afskrifte wat die aansoekvorm moet vergesel:

* Gesertifiseerde geboortesertifikaat van leerder

* Gesertifiseerde identiteitsdokument van ouers/voogde

* Mees onlangse skoolrapport

* Bewys van fisiese adres (bv. Water en ligterekening / Huurkontrak)

* Graad 9-12: Indien die aansoek suksesvol is, moet ‘n oorplasingsertifikaat op die eerste skooldag ingehandig word.

Stuur die voltooide vorm asb na montana.admin@iburst.co.za

Comments are closed.