BEHEERLIGGAAM

Tydens die konstitueringsvergadering gehou op 17 Januarie is die volgende lede verkies tot die UK van die Beheerliggaam.

Voorsitter: Mnr. Johan Kruger

Onder-Voorsitter: Mnr. Pierre van Wyk

Tesourier: Mnr. Leon van Zyl

Addisionele Lid: Mnr. Joe Pretorius

Skoolbestuur: Mnre. Sakkie Jacobs, Trevor Cilliers, Callie Krog

Baie geluk aan die ouerlede met die nuwe portefeuljes. Ons het volle vertroue dat julle hierdie groot taak baie suksesvol sal kan uitvoer.

HOËRSKOOL MONTANA BEHEERLIGGAAM  2015-2018

Mnr. Johan Kruger

Mnr. Johan Kruger

Voorsitter

Komitees: UK, Personeeladvies en webtuiste ontwikkeling, Bemarking

E-posadres: johan@consulta.co.za

Mnr. Pierre van Wyk

Mnr. Pierre van Wyk

Onder-Voorsitter

Komitees: UK / Debiteure / Invorderings

E-posadres: pierrev@fhchamberlain.co.za

Mnr. Leon van Zyl

Mnr. Leon van Zyl

Sekretaris

Komitees: UK / Tesourier / Finansiële Bestuur

E-posadres: leonvanzyl@worldonline.co.za / lvanzyl@nti.co.za

Mnr. Joe Pretorius

Mnr. Joe Pretorius

Komitees: UK / Terrein en Infrastruktuur / Spesiale projekte en Strategiese ontwikkeling

E-posadres: 

Joe.Pretorius@avengrail.com

Mnr. Gerhard van Niekerk

Mnr. Gerhard van Niekerk

Komitees: Sport

E-posadres: montanacons@iburst.co.za

Mev. Theresa Louw

Mev. Theresa Louw

Komitees: Bemarking

E-posadres: 

theresalouw2@gmail.com

Me. Magda Van der Lith

Me. Magda Van der Lith

Komitees: Kultuur en Ouerskakeling

E-posadres: 

magda@vanderlith.co.za

Mnr. Sakkie Jacobs

Mnr. Sakkie Jacobs

Skoolhoof

Komitees: UK / Finansies / Personeeladvies / Professioneel / Terrein / ens.

E-posadres: hsmontana@global.co.za

Telefoonnommer:

Faks: (012) 548-1856

W: (012) 548-0160

Mnr. Callie Krog

Mnr. Callie Krog

Adjunkhoof

Komitees: UK / Finansies / Professioneel / Geboue- en Terrein / Personeeladvies / Sport

E-posadres: callie@hsmontana.co.za

Telefoonnommer:

Faks: (012) 548-1856

W: (012) 548-0160

Mnr. Trevor Cilliers

Mnr. Trevor Cilliers

Adjunkhoof

Komitees: UK / Rekenaar / Regs & Dissiplinêr / Personeeladvies / Bemarking

E-posadres: hsmontana@global.co.za

Telefoonnommer:

Faks: (012) 548-1856

W: (012) 548-0160

Mnr. Corrie Terblanche

Mnr. Corrie Terblanche

Personeelverteenwoordiger

Komitees:  Sport

E-posadres: corrieterblanche@gmail.com

Telefoonnommer:

Faks: (012) 548-1856

W: (012) 548-0160

Mev. Reinette Deetlefs

Mev. Reinette Deetlefs

Bemarker / Administratief

E-posadres: 

bemarker@hsmontana.co.za

Telefoonnommer:

Faks: (012) 548-1856

W: (012) 548-0160

Mev. Adéle Breytenbach

Mev. Adéle Breytenbach

Sekretaresse

E-posadres: admin@hsmontana.co.za

Telefoonnommer:

Faks: (012) 548-1856

W: (012) 548-0160

VLR-VERTEENWOORDIGERS OP DIE BEHEERLIGGAAM

Gideon Nieman

Gideon Nieman

Annie Maree

Annie Maree

Jeanri Conradie

Jeanri Conradie