012 548 0160 hsmontana@global.co.za

HOËRSKOOL MONTANA BEHEERLIGGAAM 2021-2024

(Soos verkies 18 Maart 2021)
MNR. JOHN DU PLESSIS

MNR. JOHN DU PLESSIS

VOORSITTER

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK

SEL: 083 609 1038
E-POS: john.duplessis@prozilog.co.za 

MNR. PIET JANSE VAN RENSBURG

MNR. PIET JANSE VAN RENSBURG

ONDER-VOORSITTER

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK

BUITE-KURRIKULÊRE ONTWIKKELING: KULTUUR
SOSIAAL & OUERSKAKEL

SEL: 082 350 0328
E-POS: piet@vanrensburg.net

 

MNR. BERTUS VISAGIE

MNR. BERTUS VISAGIE

TESOURIER

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK
FINANSIES & DEBITEURE

SEL: 084 586 9714
E-POS: bertus@sal-tax.co.za

 

ME. PHYLLIS VORSTER

ME. PHYLLIS VORSTER

SEKRETARIS

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK
REGSAANGELEENTHEDE
UITGEKONTRAKTEERDE DIENSTE

SEL: 084 874 2093
E-POS: vorsterphyllis@gmail.com

ADV. WILLA SAAIMAN

ADV. WILLA SAAIMAN

AMPSDRAERS/KOMITEES:

DISSIPLINÊR

SEL: 082 394 6070
E-POS: wjsaaiman9@gmail.com

MNR. SUPA NEL

MNR. SUPA NEL

AMPSDRAERS/KOMITEES:

BUITE KURRIKULÊRE ONTWIKKELING: SPORT

BEMARKING & BEELDBOU

SEL: 083 299 7457
E-POS: supa@paintshuttle.co.za

MNR. RICKUS VAN RENSBURG

MNR. RICKUS VAN RENSBURG

AMPSDRAERS/KOMITEES:

GROND EN GEBOUE

SEL: 063 690 0964
E-POS: sinovillegardens@gmail.com

MNR. JOHAN DU PLESSIS

MNR. JOHAN DU PLESSIS

AMPSDRAERS/KOMITEES:

GROND EN GEBOUE

SEL: 078 048 7762
E-POS: johan@bbdsteel.co.za

MNR. JACQUES ELS

MNR. JACQUES ELS

AMPSDRAERS/KOMITEES:

FINANSIES & DEBITEURE

SEL: 079 890 0401
E-POS: jacques@jdels.co.za

MNR. MARIUS MEYER

MNR. MARIUS MEYER

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK
TERREIN & INFRASTRUKTUUR

SEL: 082 892 3126
E-POS: mariusmeyer700@gmail.com

MNR. MARTIN BOTHA

MNR. MARTIN BOTHA

HOOF

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK
FINANSIES, PERSONEELADVIES, PROFESSIONEEL, TERREIN, ENS.

WERK: (012) 548 0160
E-POS: hoof@hsmontana.co.za

MNR. TREVOR CILLIERS

MNR. TREVOR CILLIERS

ADJUNKHOOF

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK
REKENAAR, REGS & DISSIPLINÊR, PERSONEELADVIES, BEMARKING

WERK: (012) 548 0160
E-POS: hsmontana@global.co.za

ME. MARIETTA DU PLOOY

ME. MARIETTA DU PLOOY

ADJUNKHOOF

AMPSDRAERS/KOMITEES:

UK
FINANSIES, PROFESSIONEEL, GEBOUE-EN TERREIN, PERSONEELADVIES, SPORT

WERK: (012) 548 0160
E-POS: mduplooy@hsmontana.co.za

MNR. CORRIE TERBLANCHE

MNR. CORRIE TERBLANCHE

PERSONEELVERTEENWOORDIGER

AMPSDRAERS/KOMITEES:

TERREIN EN INFRASTRUKTUUR

WERK: (012) 548 0160
E-POS: corrieterblanche@gmail.com

ME. REINETTE DEETLEFS

ME. REINETTE DEETLEFS

BEMARKER


AMPSDRAERS/KOMITEES:

BEMARKING EN BEELDBOU

SEL: 071 440 0632
E-POS: bemarker@hsmontana.co.za

ME. ADELÉ BREYTENBACH

ME. ADELÉ BREYTENBACH

SEKRETARESSE

WERK: (012) 548 0160
E-POS: admin@hsmontana.co.za

VLR LEDE

RICHARD MUNRO

RICHARD MUNRO

GERT LABUSCHAGNE

GERT LABUSCHAGNE

JANELL MAARTENS

JANELL MAARTENS

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015-2022

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa) 

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169