012 548 0160 hsmontana@global.co.za

INSKRYWINGS

AANLYN AANSOEKE VIR GRAAD 8 – 2022
Versprei asseblief na alle graad 7-ouers:
FASE 1: 10 Augustus – 3 September
• Aanlynregistrasies open Dinsdag 10 Augustus om 08:00
• Fase 1 is slegs vir graad 7-leerders wat tans in openbare skole in Gauteng is
• Ouers sal ‘n sms vanaf die Departement ontvang met ‘n skakel – maak dit oop om aansoek te doen
• Aansoeke sluit 3 September
Maak asseblief seker dat u selfoonnommer op die laerskool se databasis reg is, anders gaan u nie die sms vanaf die Department ontvang nie!
NADAT U AANLYN AANSOEK GEDOEN HET:
GESERTIFISEERDE afskrifte van die volgende dokumentasie moet asseblief binne 7 dae by die hoërskool ingehandig word:
• Beide ouers se ID-dokument
• Leerder se geboortesertifikaat
• Jongste rapport
• Bewys van fisiese adres (munisipale rekening / amptelike huurkontrak – met huurder se ID)
In die geval van VOOGSKAP moet die amptelike voogskap dokument ook ingedien word.
PLASING: FASE 1
15 Oktober – 30 November
FASE 2: 13 September – 20 Oktober
Aansoeke van ander skole en provinsies
PLASING: FASE 2
15 November – 15 Desember
Kontak ons gerus vir enige navrae by 012 548 0160

GRAAD 8 INSKRYWINGS:

Die Gauteng Onderwys se Departementele aanlynstelsel is tans die enigste platform vir registrasie van graad 8 leerlinge.

Registrasie d.m.v. dié skakel: http://www.gdeadmissions.gov.za/

 • U gaan die volgende dokumentasie benodig
  vir die aansoek:
 • Geserifiseerde afskrif van ouers se Identiteitsdokumente
 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se geboortesertifikaat
 • Mees onlangse skoolrapport
 • Bewys van fisiese adres – Slegs Munisipale rekening of
  huurkontrak met afskrif van Verhuurder se ID Dokument sal
  aanvaar word

/

The Gauteng Education Department online system is currently the only platform for registrations for grade 8 learners.
Register via the following link: http://www.gdeadmissions.gov.za/

 • You will need the following
  documents for the application:
 • Certified copy of parents Identity Documents
 • Certified copy of learner’s Birth Certificate
 • Most recent school rapport
 • Proof of physical address – Only Utility Bill or Lease Agreement
  with copy of the Landlord’s ID will be accepted
BESOEK DIE DEPARTEMENT SE WEBTUISTE HIER!VISIT THE DEPARTMENT WEBSITE HERE!

DOKUMENTASIE WAT DIE AANSOEK MOET VERGESEL:

Afskrifte wat die aansoekvorm moet vergesel:

* Graad 9-12: Indien die aansoek suksesvol is, moet ‘n oorplasingsertifikaat op die eerste skooldag ingehandig word.

Stuur die voltooide vorm asb na admin@hsmontana.co.za

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015-2021

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa) 

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169