GRAAD 8 INSKRYWINGS:

 
→ → BELANGRIKE INLIGTING OM TE LEES! SELEKTEER DIÉ VOORBLAD:

[real3dflipbook id=”7″]

GRAAD 8:
Ons personeel sal gereed wees rondom die aspekte van die aanlyn stelsel en dié webwerf sal deurgaan opdateer word soos ons nuwe inliting vanaf die departement ontvang. Kontak gerus Me. A. Breytenbach vir meer inligting op admin@hsmontana.co.za.

 
Die departementele aanlyn stelsel is tans die enigste platvorm vir registrasie van graad 8 leerlinge. 
Registrasie d.m.v. dié skakel, (Open op 2 Mei):

Departementele Webtuiste: 

http://www.gdeadmissions.gov.za/

ANDER GRADE INSKRYWINGS:

Die aansoekvorm wat tans op die webtuiste is net vir die ander grade (Afrikaans en Engels weergawes van dié dokument is beskikbaar). 

* Afrikaanse weergawe van die skoolaansoekvorm: * English version of the school application form: 
Hoërskool Montana Toelatingsvorm vir 2018

AANSOEKVORM-2018-ANDER-GRADE

 Hoërskool Montana Application Form for 2018

APPLICATION FORM 2018 OTHER GRADES

 

DOKUMENTASIE WAT DIE AANSOEK MOET VERGESEL:

 

Afskrifte wat die aansoekvorm moet vergesel:

* Gesertifiseerde geboortesertifikaat van leerder

* Gesertifiseerde identiteitsdokument van ouers/voogde

* Mees onlangse skoolrapport

* Bewys van fisiese adres (bv. Water en ligterekening / Huurkontrak)

* Graad 9-12: Indien die aansoek suksesvol is, moet ‘n oorplasingsertifikaat op die eerste skooldag ingehandig word.

Stuur die voltooide vorm asb na admin@hsmontana.co.za