012 548 0160 hsmontana@global.co.za

INSKRYWINGS

GRAAD 8 AANLYN AANSOEKE 2023

Die aanlyn aansoeke vir graad 8’s van 2023 open op Vrydag 22 Julie om 08:00 en eindig Vrydag 19 Augustus om middernag. Webtuiste: www.gdeadmissions.gov.za Nadat u aanlyn aansoek gedoen het, moet u asseblief gesertifiseerde afskrifte van die volgende dokumentasie by die hoërskool inhandig (binne7 dae na die aanlyn-aansoek):
– Ouer/s se ID-dokument/e
– Leerder se geboortesertifikaat
– Jongste rapport
– Bewys van fisiese adres (verkieslik munisipale rekening nie ouer as 3 maande / amptelike huurkontrak – met verhuurder se ID-afskrif)
In die geval van voogskap moet die amptelike voogskap dokument ook ingedien word. GEEN dokumentasie sal per epos aanvaar word nie.
Die Departement sal tussen 3 en 31 Oktober plasings-sms’e uitstuur.
Kriteria vir plasing (in volgorde):
1. Huisadres naaste aan die skool
2. Boetie/sussie in die skool
3. Werksadres naaste aan die skool
4. Binne 30km radius
5. Verder as 30km radius
Vir navrae oor aansoeke, kontak Adéle by 012 548 0160.

GRAAD 8 INSKRYWINGS:

Die Gauteng Onderwys se Departementele aanlynstelsel is tans die enigste platform vir registrasie van graad 8 leerlinge.

Registrasie d.m.v. dié skakel: http://www.gdeadmissions.gov.za/

 • U gaan die volgende dokumentasie benodig
  vir die aansoek:
 • Geserifiseerde afskrif van ouers se Identiteitsdokumente
 • Gesertifiseerde afskrif van leerder se geboortesertifikaat
 • Mees onlangse skoolrapport
 • Bewys van fisiese adres – Slegs Munisipale rekening of
  huurkontrak met afskrif van Verhuurder se ID Dokument sal
  aanvaar word

/

The Gauteng Education Department online system is currently the only platform for registrations for grade 8 learners.
Register via the following link: http://www.gdeadmissions.gov.za/

 • You will need the following
  documents for the application:
 • Certified copy of parents Identity Documents
 • Certified copy of learner’s Birth Certificate
 • Most recent school rapport
 • Proof of physical address – Only Utility Bill or Lease Agreement
  with copy of the Landlord’s ID will be accepted
BESOEK DIE DEPARTEMENT SE WEBTUISTE HIER!VISIT THE DEPARTMENT WEBSITE HERE!

DOKUMENTASIE WAT DIE AANSOEK MOET VERGESEL:

Afskrifte wat die aansoekvorm moet vergesel:

* Graad 9-12: Indien die aansoek suksesvol is, moet ‘n oorplasingsertifikaat op die eerste skooldag ingehandig word.

Stuur die voltooide vorm asb na admin@hsmontana.co.za

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015-2022

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa) 

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169