012 548 0160 hsmontana@global.co.za

OOR DIE SKOOL

Oorsig:

Op 1 Oktober 1980 was Hoërskool Montana reeds ‘n werklikheid en op 11 Desember 1980 word agt klaskamers en die laboratoriumblok oorhandig.  Op 7 Januarie 1981 word Hoërskool Montana amptelik geopen in ‘n halfvoltooide gimnastieksaal, met 285 leerders en 16 personeellede teenwoordig.  Mnr HMG Davin is aangestel as waarnemende hoof en neem voorlopig sy intrek in die ou Raadsaal op die Kerkplein.  Die skoolgebou word op 24 April voltooi. Mnr J L Schoeman word in 1982 die eerste permanente hoof van Hoërskool Montana.

In 7 jaar groei die leerdertal van Hoërskool Montana met 70%.

 

 

ETOS:

Christelike waardes:

Ons kernkarakter is Christelik gefundeer met die Woord as bepalende rigsnoer. Ons taak en roeping as opvoeders is dus om ook as geestelike mentors soliede Christelike lewenswaardes by die opvoedeling te vestig.

Integriteit:

Ons benader elke kind en taak met die hoogste agting, totale eerlikheid, regskape opregtheid en professionaliteit.

Uitnemendheid:

Ons strewe na voortreflikheid op akademiese-, sport- en alle ander lewensterreine. Daarom leef en werk ons toegewyd aan ons taak om met trots die hoogste sport te bereik.

Kreatiwiteit:

Ons is deelgenote in die toekoms, styl, ideale en visie vir ons skool.
Dus neem ons eienaarskap en verantwoordelikheid om elke uitdaging met visionêre denke saam die hoof te bied.

Skoolwapen en simboliek:

Die wapen is kragtens die Heraldiekwet vir Hoërskool Montana op

15 Oktober 1982 geregistreer.

 By:

 • Hardwerkend.
 • Verbintenis met Pretoria se stadswapen waarop bye voorkom.

 

Hoekige skildhoof:

 • Simboliseer die Magaliesberg suid van die skool.

Visie en Missie:

VISIE

DIE EERSTE KEUSE AS TOONAANGEWENDE HOËRSKOOL IN DIE NOORDE VAN PRETORIA

Monties se vier kernwaardes is:

 • Christelike waardes
 • Integriteit
 • Kreatiwiteit
 • Uitnemendheid

MISSIE (Strategiese Intensie)

Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike individue met ‘n impak op die toekoms deur:

 • Die handhawing, beskerming en bevordering van:
 • Christelike waardes
 • hoë kwaliteit onderrig en akademiese standaarde
 • presterende buite-kurrikulêre aktiwiteite.
 • Die uitbou en uitleef van die bestaande:
 • karakter en etos van die skool
 • leuse van die skool
 • vennootskap tussen die skool en sy gemeenskap.
 • ‘n Skoolomgewing te vestig waar elke leerder gelukkig kan wees.

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015

BAIE DANKIE AAN ONS BORGE:

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa)

 

Shares
Share This