Reëls

Verskaffers:

Mercron Verskaffers
012 567 4165

Overkruin Uitrusters
012 567 2026

sCool Stuff
012 567 1101

Die skool bedryf ook ‘n klerebank waar goeie tweedehandse skoolklere verkoop of gekoop kan word.

Skooltye:
Ma – Do: 07:30 – 13:45
Vrydag: 07:30 – 13:15

Dogters Somersdrag:
Bruin rompie of bruin langbroek,
Montie skoolhempie
Oortrektrui
Kort bruin skoolsokkies en bruin skoolskoene

Wintersdrag:
Bruin romp of bruin langbroek
Montie skoolhemp
Skooldas, groen trui met skoolwapen
Groen kleurbaadjie
Bruin langskouse (soos die seuns) of bruin broekiekouse met bruin skoolskoene
Groen Montie skoolserp mag gedra word.

Sportbyeenkomste:
Groen Montie kortbroek
Montiehemp met skoolwapen
Montie atletiekhemp
Montie sweetpak
Skooldrag

Seuns Somersdrag:
Bruin kort- of langbroek
Roomkleur Montieskoolhemp met oopslaankraag en skoolwapen
Skoolkouse en bruin toeryg skoolskoene

Wintersdrag:
Bruin langbroek
Roomkleur Montieskoolhemp
Bruin skooldas
Groen trui met skoolwapen
Groen kleurbaadjie
Bruin langkouse met bruin toeryg skoolskoene
Groen Montieskoolserp mag gedra word

Sportbyeenkomste:
Groen Montiekortbroek
Montiehemp met skoolwapen
Montie atletiekhempie
Montiesweetpak
Skooldrag

Jou skoolhemp moet te alle tye in jou skoolbroek gesteek wees, ook na skool wanneer jy huistoe stap of ‘n winkelsentrum besoek.