012 548 0160 hsmontana@global.co.za

KLEREDRAG

SKOOLDRAG

  • Die korrekte skooldrag moet gedra word – selfs na skool moet ‘n leerder wat in skooldrag geklee is, die korrekte beeld van die skool uitdra.  Korrekte skooldrag vir winter en koue dae is slegs die amptelike skoolbaadjie en/of amptelike skooltrui.
  • Tydens sportbyeenkomste en amptelike uitstappies mag slegs Montie-drag of skooldrag gedra word.  Vreemde sweetpakke en klere is nie toelaatbaar nie. Tydens bloktyd en eksamentyd moet leerders die skool in skooldrag besoek.
  • Lyk altyd netjies!

VOORKOMS EN KLEREDRAG VAN MEISIES:

Wanneer gewone drag gedra word, is dit ‘n mondelinge ooreenkoms met die skool. Drag moet altyd aanvaarbaar wees.

 

Skooldrag

Vir alle amptelike en nie-amptelike skoolfunksies, aktiwiteite en uitstappies is slegs die volgende kleredrag toelaatbaar:  amptelike skooldrag of die amptelike goedgekeurde eenvormige, informele Montiedrag.  Geen afwykings!

 

Somersdrag:

Bruin romp of bruin langbroek, amptelike skoolhemp, oortrektrui, kort bruin skoolsokkies en donkerbruin skoolskoene.  Romp mag nie opgerol word en die perke van welvoeglikheid oorskry nie.  Romplengte:  5cm bo die boonste punt van die knie.

 

Wintersdrag:

Bruin romp of langbroek, amptelike skoolhemp, skooldas, groen skoolbaadjie, groen trui/oortrektrui, lang kouse (dieselfde as seuns) of bruin sykouse en donkerbruin skoene.  Die kleurbaadjie word by alle formele funksies gedra.  Slegs amptelike skoolserp volgens voorskrifte mag gedra word.  Romp mag nie opgerol word en die perke van welvoeglikheid oorskry nie.  Romplengte:  5cm bo die boonste punt van die knie.

 

Sportbyeenkomste:

Slegs amptelike skooldrag, voorgeskrewe Montie-sportdrag of ´n Montie-hemp en Montie-broek en/of Montie-sweetpak/sportbaadjie word toegelaat.  Slegs die amptelike sportpet mag gedra word.  Slegs amptelike sportsak en amptelike sportsokkie word toegelaat. Geen plakkies (behalwe in die atletiekseisioen) en “pumps” mag gedra word nie.  Slegs sportskoene is toelaatbaar.

VOORKOMS EN KLEREDRAG VAN SEUNS:

Wanneer gewone drag gedra word, is dit ‘n mondelinge ooreenkoms met die skool. Drag moet altyd aanvaarbaar wees.

Skooldrag

Vir alle amptelike en nie-amptelike skoolfunksies, aktiwiteite en uitstappies is slegs die volgende kleredrag toelaatbaar:  amptelike skooldrag of die amptelike goedgekeurde eenvormige, informele Montie-drag.  Geen afwykings!

 

Somersdrag:

Bruin kortbroek of langbroek, donkerbruin lyfband, roomkleur kortmouskoolhemp met oopslaankraag, lang skoolkouse en donkerbruin toerygskoolskoene.  Geen enkelstewels word toegelaat nie.

 

Wintersdrag:

Bruin langbroek, donkerbruin lyfband, roomkleur langmouskoolhemp, skooldas, skoolbaadjie, skooltrui en lang kouse (dieselfde as vir somer) en donkerbruin toerygskoene.  Geen enkelstewels word toegelaat nie.  Die kleurbaadjie word by alle formele funksies gedra.

 

Sportbyeenkomste

Slegs die volgende mag tydens die formele en informele sportbyeenkomste gedra word:

  1. Amptelike skooldrag
  2. Voorgeskrewe Montiedrag (Montiehemp en –broek en/of Montie sweetpak)
  3. Amptelike sportdrag vir die verskillende sportsoorte
  4. Die amptelike sportpet
  5. Die amptelike sportsak en sportsokkies

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015-2022

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa) 

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169