012 548 0160 hsmontana@global.co.za

FOOIE

Skoolfooie vir 2021:

R18 250 per leerder per jaar.

Skoolgelde kan op verskeie wyses betaal word:

  • Die volle bedrag aan die begin van die jaar (volgens wet mag ons ongelukkig nie korting toestaan nie).
  • R1 825 op 9 Januarie en verdere 9 maande, betaalbaar voor/op die sewende dag van elke maand.
  • Betalings kan ook per debietorder gedoen word – indien u hierdie opsie kies, kontak asb Mev. S. Lubbe by die finansiële kantoor per e-pos na susanlubbe@hsmontana.co.za
  • Enige ander wyse van betaling moet ook met die finasiële kantoor opgeneem word.
  • Indien u aansoek wil doen vir vermindering van skoolgeld, moet die volledige aansoekvorm so spoedig moontlik, maar nie later nie as 28 Februarie 2021 by die finansiële kantoor indien. Aansoekvorms kan vanaf 25 Januarie 2021 by me. Lubbe by die finansiële kantoor afgehaal word.

Bankbesonderhede vir direkte inbetalings:

Bank : ABSA, SINOVILLE

Rekening nr. : Tjekrek nr: 5260143265

Takkode : 632005

Verwysing : Gebruik u kind se naam en rekeningnommer as verwysing en e-pos die bewys van betaling na susanlubbe@hsmontana.co.za

NB! Kontak Mev. S. Lubbe by Finansies op 012 548 0160 vir u rekeningnommer. (Daar is leerders met dieselfde name en vanne in die skool, daarom MOET die rekeningnommer as verwysing gebruik word. Dankie.)

Hoërskool Montana
Kopiereg © 2015-2021

STRAATADRES:
Hoek van Dr Swanepoel- en Sesdeweg, Montana, Pretoria, 0182

(560 6th Rd, Pretoria, 0151, South Africa) 

KONTAKBESONDERHEDE:
Kantoor: (012) 548 0160/1

Faks: (012) 548 1856
E-pos: hsmontana@global.co.za
GPS: -25.674537, 28.24169